Standard č. 9 - Pracovní postupy pověřené osoby

 

Organizace využívá a má písemně zpracovány pracovní postupy a metodiky pro veškeré činnosti a služby, které poskytuje..

Dále jsou v rámci organizace přesně stanoveny role klíčového pracovníka a metodického vedoucího, přičemž jsou jasně a srozumitelně vymezeny jejich kompetence, odpovědnost a povinnosti. 

Plné znění standardu ke stažení zde (formát pdf)