Těm lidem, co na konci měsíce nemají na jídlo a v bytě skoro netopí, by se děti měly odebrat

 

Je třeba si uvědomit, že v minulosti žily rodiny v mnohem nuznějších podmínkách a nikoho nenapadlo, že by v nich neměly vyrůstat děti. To neznamená, že bychom měli slevit z požadavků na současný standard pro všechny děti, ale s jistou míry pokory bychom měli zvážit, jestli je pro dítě větším strádáním odloučení od „svých“ lidí, nebo horší sociální podmínky. Je třeba najít způsob výchovy a pomoci rodinám, aby pro děti vytvořily přijatelné prostředí a sjednotit postup úředníků a soudů v případech, kdy rozhodují o osudu dítěte v rodině s materiálními a bytovými nedostatky. Tyto důvody, dle stanoviska Nejvyššího soudu, samy o sobě nemohou vést k odebírání dítěte z rodin.