PhDr. Tomáš Ochotnický - provozní vedoucí/zástupce ředitelky

E-mail: tomas@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 063

 

Vystudoval jsem bakalářský obor Sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni a následně na téže univerzitě magisterský obor Evropská kulturní studia. Po roční pauze jsem úspěšně absolvoval státní rigorózní zkoušku v rámci doktorského programu Dějiny vědy a techniky.

Již během studií jsem pracoval jako manažer zábavního parku v Plzni – Dinopark a po téměř roční zahraniční pracovní zkušenosti jsem nastoupil jako koordinátor lidských zdrojů a materiálového zajištění ve stavební firmě. Navíc jsem se ve svém volném čase věnoval organizaci letních dětských táborů a víkendových akcí pro děti.

Po studiích jsem pracoval v mezinárodní společnosti QSA Global Inc jako manažer logistiky a zákaznická podpora.

V roce 2012 jsem po absolvování zkoušky na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost získal zvláštní odbornou způsobilost k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany.

V roce 2013 jsem získal certifikát za absolvování kurzu ITW Toolwork zaměřeného na analýzu a optimalizaci interních firemních procesů.

V roce 2014 jsem úspěšně absolvoval dvouleté pedagogické studium v oblasti pedagogických věd se zaměřením na přípravu učitelů odborných předmětů na středních školách v rámci programu celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a ve stejném roce jsem úspěšně ukončil kurz letecké přepravy nebezpečného zboží dle IATA DGR.