V pěstounské rodině jsem doma pro děti s postižením

LATUS pro rodinu o.p.s. je iniciátorem a koordinátorem náborové kampaně nových zájemců o náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji, zejména o pěstounskou péči s názvem "V pěstounské rodině jsem doma". Kampaň začala v minulém roce v červenci 2012 ve spolupráci s organizací Diakonie Západ, která se ke kampani aktivně připojila v září 2012. Od roku 2013 probíhá vyhledávání nových zájemců také v městě Klatovy a ve spolupráci s Diakonií Západ v městech Horažďovice a Sušice. Cílem kampaně je vyhledávat vhodné zájemce o pěstounskou péči pro děti se zdravotním postižením.

Specializovaná náborová kampaň navazuje na již započatou činnost organizace LATUS pro rodinu o.p.s.  s tím rozdílem, že je zaměřená na nábor pěstounů pro děti se zdravotním postižením. Z dosavadní zkušenosti z realizace náborových aktivit vyplývá potřeba věnovat zvláštní pozornost a prostor tématu specializované pěstounské péče pro děti se zdravotním postižením. V rámci stávajícího systému péče o děti se zdravotním postižením žijících v ústavních zařízeních neprobíhá aktivní vyhledávání zájemců o pěstounskou péči a zároveň není k dispozici metodický a informační materiál popisující specifika a potřeby dětí se ZP určený pro širokou veřejnost a zájemce o náhradní rodičovství. Bez cílené osvětové kampaně a větší informovanosti mají děti se ZP dnes velmi malou šanci vyrůstat v rodinném prostředí.      

Kampaň bude probíhat v Plzeňském kraji, konkrétně v Plzni, Klatovech, Sušici a Horažďovicích, kde již náborová setkání k tématu pěstounské péče obecně, probíhají. Dále by kampaň zahrnula i obec Domažlice

Náborovou kampaň V pěstounské rodině jsem doma pro děti se ZP podpořili: