V pěstounské rodině jsem doma!

Kampaň "V pěstounské rodině jsem doma" navazuje na tříletou tradici náborových aktivit koordinovaných v rámci Plzěňského kraje organizací LATUS pro rodinu o.p.s. ve spolupráci s Diakonií Západ. V roce 2015 pokračujeme v osvědčených aktivitách - setkávání s veřejností a realizaci propagačních promo akcí. Nově kampaň přinese založení tradice prospěšného koncertu "Osvítíme Plzeň" pod patronací známého hudebního interpreta za účelem dalšího zkvalitňování komunikace s veřejností, aby zasáhla více potencionálních zájemců o náhradní rodinnou péči. V rámci akce promluví k veřejnosti odborníci a pěstouni o tom, jaké cesty vedou k náhradní rodinné péči, jaké bylo první setkání s dítětem, které přijali do péče, aj.

Smyslem kampaně je "zasadit" co nejvíce prvních úvah a prvních myšlenek o tom, že možná i já bych mohl nabídnout svůj domov dítěti, které vyrůstá v ústavním zažízení.V roce 2015 tedy chceme osvítit Plzeň informacemi o náhradní rodinné péči.