Vzdělávání náhradních rodičů a odborníků z oblasti NRP

 

Od července 2012 připravujeme koncepci programu a vzděláváme se v této oblasti a od roku 2013 bychom rádi nabízeli Výcvikový vzdělávací program - Cesta a role náhradního rodiče.Touto aktivitou reagujeme na potřebu zkvalitňování vzdělávání náhradních rodičů, vzdělávání osob pracující s dětmi v NRP a jejich rodinami a zkvalitňování přípravy potenciálních zájemců o NRP. K řešení této problematiky nás nejvíce motivují samotní pěstouni a adoptivní rodiče (prošli přípravou v rámci Plzeňského kraje a přijali dítě do rodiny), kteří otevřeně sdílí a vyjadřují obecnou potřebu nastavit proces vzdělávání a příprav k NRP kvalitněji a konkrétněji. Někteří z nich jsou součástí pracovnímu týmu a aktivně se podílejí na jeho tvorbě a realizaci.

Výcvikový vzdělávací program komplexně provází účastníky problematikou náhradního rodičovství a vede je k náhledu na své potřeby, na své motivy a na svá skutečná očekávání role náhradního rodiče.

Tento program probíhá:

A)     skupinou formou v rozsahu 9 hodin, důraz klademe na sebezkušenost