Naše projekty

Případová konference jako prevence II.

Projekt vychází ze zkušeností z roku 2014, kdy byla pracovníkům OSPOD v rámci Plzeňského kraje nabízena možnost facilitace případových konferencí. Pracovníci nabídku hojně využívali a poptávka po nich po stále roste. V situaci, kdy je však služba zpoplatněna minimálním finančním příspěvkem, tak...

Více

—————

O mně se mnou

Projekt "O mně se mnou" vznikl jako reakce na potřebu vytvářet nové mechanismy, které umožní dítěti podílet se na rozhodování o záležitostech, které se týkají jeho práv. Cílem projektů je zvyšovat kompetence sociálních pracovníků v oblasti zjišťování názoru dítěte jinak než rozhovorem, zapojit do...

Více

—————

V pěstounské rodině jsem doma!

Kampaň "V pěstounské rodině jsem doma" navazuje na tříletou tradici náborových aktivit koordinovaných v rámci Plzěňského kraje organizací LATUS pro rodinu o.p.s. ve spolupráci s Diakonií Západ. V roce 2015 pokračujeme v osvědčených aktivitách - setkávání s veřejností a realizaci propagačních promo...

Více

—————


Starší projekty

"V pěstounské rodině jsem doma!" pro děti s postižením

"V pěstounské rodině jsem doma!" pro děti s postižením

LATUS pro rodinu o.p.s. byl iniciátorem a koordinátorem náborové kampaně nových zájemců o náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji, zejména o pěstounskou péči s názvem "V pěstounské rodině jsem doma". Kampaň začala v minulém roce v červenci 2012 ve spolupráci s organizací...

Více

—————

Naše cesty vedou do rodiny

Naše cesty vedou do rodiny

Hlavním cílem projektu bylo snižování počtu dětí žijících v ústavní péči v Plzeňském kraji prostřednictvím zvyšování povědomí o NRP se zaměřením na nové formy pěstounské péče, zkvalitnění způsobu získávání potenciálních zájemců o pěstounskou péči a zkvalitnění procesu přípravy...

Více

—————

Klíče pro život

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizovali národní projekt s názvem: Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání. Hlavními postavami projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci...

Více

—————

Putování galaxií

Projekt Putování galaxií probíhal od září 2012 do června 2013. Jednalo se o preventivní aktivity určené žákům prvního stupně ZŠ (4. a 5. třídy). Aktivity byly zaměřené na téma zdravý životní styl. Projekt byl realizován formou zážitkových workshopů, které se věnovaly oblastem fyzického zdraví a...

Více

—————

Preventivní projekt Čtyřlístek

Preventivní projekt Čtyřlístek

Projekt se zaměřil na podporu zdravého sebevědomí, rozvoj individuality a podporu zdravého klimatu v třídních kolektivech v základních školách.    Uskutečnil se v prvním pololetí roku 2012 pro děti ze 4. a 5. tříd ZŠ v Plzni-Sever a na Klatovsku a jejich rodiče. Hlavními tématy bylo...

Více

—————