Aktuální kapacita služby: 100 Dohod; k 1.10.2018 evidujeme 84 Dohod

 

Práva

  • na zajištění krátkodobé péče o svěřené dítě
  • na zajištění celodenní péče v rozsahu alespoň 14 dní
  • na zprostředkování odborné pomoci
  • možnost vypovědět dohodu bez udání důvodu

Povinnosti

  • uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče s OSPOD nebo s pověřenou osobou
  • spolupracovat při doprovázení s OSPOD nebo s pověřenou osobou
  • zvyšovat si znalosti a dovednosti v oblasti péče o dítě v rozsahu 24 hod. za rok