K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Rodinná terapie

Jedná se o terapii zaměřenou na celou rodinu. Terapeut zde pracuje s celým rodinným systémem. V rodinné terapii jde o změnu rodinného systému, v jehož důsledku může dojít i ke změnám u jednotlivých členů rodiny.Terapeut zde plní svoji roli průvodce, který nesoudí, nekritizuje, pouze se snaží vést člověka k porozumění sobě samému a k náhledu na chování všech členů rodiny.

Terapie probíhají v příjemném prostředí našich kanceláří, nejčastěji v rozsahu 60 – 90 minut dle potřeb klientů.

V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz

Dyadická vývojová terapie

Dyadická vývojová psychoterapie pracuje s rodinou, která pečuje o dítě, jež prožilo rané trauma. Jedná se hlavně o děti, jejichž biologičtí rodiče částečně nebo úplně nedostáli své roli a svým povinnostem vůči dítěti. Jedná se o děti, které dočasně či trvale žijí v náhradní rodině. U dítěte se následky raného vývojového traumatu projevují jako výrazně disharmonický vývoj a neschopnost zvládat běžné sociální a emoční situace úměrně věku – dítě je manipulující, odpojené, prolhané, utíká do svého světa, je agresivní nebo „za sklem“.

První sezení probíhá společně s celou rodinou, následně terapeut pracuje zvlášť s dítětem a zvlášt s rodiči, vytváří diagnostiku tzv. poruchy attachmentu. Během dalších setkání podporuje vzájemný vztah dítěte s rodiči, pomáhá rodičům pochopit projevy dítěte a poskytuje jim náhled na jejich vlastní reakce. Dyadické vývojové terapii se věnuje Mgr. Jana Kocourková

Pokud u svého dítěte pozorujete tyto projevy, kontaktujte svého klíčového pracovníka nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz.

Diagnostika vztahové vazby

Prostřednictvím diagnostiky vztahové vazby je možné u dětí a dospívajících určit přítomnost, absenci a druh vztahové vazby a následně pečující osobě a dítěti pomoci při tvorbě nebo léčbě vztahové vazby v dalších návazných služnách (dydadická vývojová terapie).

V případě potřeby kontaktujte svého klíčového pracovníka, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz či telefonicky u kolegyně Mgr. Michaely Hlavové na čísle 775 969 059.