K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Naše organizace LATUS pro rodinu, o.p.s., se stala modelovým pracovištěm tranzitní péče a získala označení Certifikované centrum tranzitní péče (CCPT) pro organizace poskytující doprovázení pěstounům a adoptivním rodičům/pro rodinná a mateřská centra v síti Protkávání. Od 1.4.2023 do 31.3.2026 jsme zapojeni do projektu PROTKÁVÁNÍ, který realizuje ŠAFRÁN dětem o.p.s. ve spolupráci s naší organizací. Projekt je finančně podpořen Evropskou unií. V naší orgnizaci najdete také regulační kout tranzitní péče, který představuje speciální léčivý prostor vybavený senzorickými a teraputickými pomůckami dle metodiky Tranzitní péče PROTKÁVÁNÍ.

Pro více informací navštivte portál www.protkavani.cz.

V rámci našeho zapojení do projektu Vám nabízíme tyto služby:

Komplexní (do)provázení dětí v náhradní rodinné péči změnou a při přechodech z péče do péče.

PREVENCE – PŘÍPRAVA
– vzdělávání odborníků v tématu tranzitní péče v oblasti náhradní rodinné péče
– poradenství a vzdělávací program pro zájemce o pěstounství a adopci
– doprovázení dítěte a rodiny při přípravě na změnu

TRANZIT (ZMĚNA)
– doprovázení dítěte a jeho pečujících při změně
– poradenství / provázení pro děti nebo dospělé, kteří se na nás obrátí
– regulace stresu

ADAPTACE NA ZMĚNU
– doprovázení dítěte a jeho pečující po změně – léčivé intervence
– poradenství / provázení pro děti nebo dospělé, kteří se na nás obrátí
– adaptační programy

STABILIZACE
– terapie vztahové vazby, filiální terapie, terapie hrou

Provozování regulačních koutů.
Půjčovna specializovaných pomůcek.
Modelové pracoviště TP pro organizace poskytující doprovázení pěstounům a adoptivním rodičům v síti Protkávání.

V případě zájmu o využití služeb kontaktujte: Mgr. Jana Kocourková, tel.: 775 969 047, email: jana@latusprorodinu.cz