Aktuální kapacita služby: 85 Dohod; k 1.1.2019 evidujeme 83 Dohod

 

Terapie hrou

Hra je pro děti přirozený způsob komunikace jako je pro nás dospělé přirozené mluvení. Terapie hrou je tedy způsob, jakým lze s dětmi komunikovat. Během terapie se vytváří bezpečný prostor, ve kterém děti mohou vyjadřovat svoje pocity ve společnosti vyškoleného terapeuta, který jim rozumí. Děti se posléze začnou cítit lépe, protože uvolnily svoje emoce. Během celého procesu terapeut podporuje dítě ve vytváření zdravého vztahu s dospělou osobou a zároveň podporuje dítě v nácviku dodržování nastavených hranic.

Terapie hrou probíhají v herně v prostorách organizace LATUS pro rodinu o.p.s. Během terapie používá terapeut speciální hračky, které dítěti pomáhají vyjádřit to, co se mu špatně sděluje slovy. Terapie hrou je určena pro všechny děti, které prožívají nějaké těžkosti (doma, ve škole, během rozvodu rodičů, ve vztazích s jinými dětmi, atd.) a potřebují v jejich řešení podpořit.

Pokud u svého dítěte pozorujete tyto projevy, kontaktujte svého klíčového pracovníka či terapeutku Janu Kocurkovou na čísle 775 969 047, nebo se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz.

Muzikofiletika

Muzikofiletika vytváří hravý a bezpečný prostor pro děti a dospělé při řešení aktuální nepříznivé situace. Muzikofiletika dokáže pomoci: při vyjádření emocí, přání a názorů; při navazování kontaktu; při rozvoji sebevědomí, sebeuvědomění a poznání sebe sama; při zklidnění při hyperaktivitě; při mobilizaci dítě při snížené aktivitě; při rozvoji motoriky; při relaxaci a uvolnění a při podpoře zájmu o hudbu.

Aktuálné nabízíme individuální muzikofiletické setkání pro děti, dospělé a skupiny (sourozenecké, pěstoun a dítě).

V  případě vašeho zájmu kontaktujte terapeutku Radku Faifrovou na čísle: 731 194 525 nebo na emailu: radka@latusprorodinu.cz.