K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Potřebujete nastavit kontakt rodiče s dítětem v náhradní rodinné péči?
Potřebujete efektivně vyřešit situaci, ve které je zainteresováno více subjektů?

Všechny tyto situace mají společný cíl a tím je vzájemná dohoda. Jedním ze způsobů, jak efektivní a rychle docílit této dohody, je zrealizovat případovou konference. Jedná se o multidisciplinární a koordinované setkání členů rodiny a odborníků pracujících s rodinou a ohroženým dítětem. Lze ji využít jako preventivní nástroj při práci s rodinou, či jako prostředek k navázání užší a intenzivnější spolupráce během náročné situace. Případové konference umožňují zejména rychle reagovat na vzniklou situaci v rodině, vytvářet podpůrnou síť pro rodinu a společně hledat způsoby řešení.

Organizacím, které pracují s ohroženými dětmi a jejich rodinami, nabízíme vedení případových konferencí nezávislým facilitátorem.

Nabízíme:

  • pomoc s organizací případového konference
  • facilitaci případového setkání na vašem pracovišti
  • organizaci a facilitaci případové konference na zakázku v prostorách organizace LATUS pro rodinu o.p.s.

Cena za facilitace případových konferencí činí 1 600Kč.

Facilitaci případových konferencí se v našem týmu věnuje Michaela Hlavová

V případě potřeby se na nás obraťte prostřednictvím e-mailu info@latusprorodinu.cz nebo telefonicky na čísle 775 969 059.