K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Mgr. Ivana Kovářová Bártová

Psychoterapeutka dosažené vzdělání Učitelství pro II. Stupeň ZŠ, aprobace český jazyk/ občanská výchova, magisterský, ZČU v Plzni další vzdělání Kvalifikační vzdělávací kurz pro úředníky PMS ČR (1 rok) Systém dalšího vzdělávání pro úředníky PMS: Profesionální rozhovor, Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb, Principy a programy restorativní justice, Závislosti, Číst více…

Mgr. Jana Kocourková

Ředitelka organizace/Metodická vedoucí/psychoterapeutka dosažené vzdělání Evropská kulturní studia, magisterský, ZČU v Plzni Sociální práce, magisterský, ZČU v Plzni další vzdělání Pracovník sociálně intervenční služby (rekvalifikační kurz, 179 h, Diakonie ČCE Praha) Práce s klientem v občanské poradně (35h, Asociace občanských poraden) Psychologie prevence sociálně patologických jevů (čtyřsemestrální studium na ZČU, 250 Číst více…

Mgr. Michaela Hlavová

psychoterapeut/doprovázející pracovník Email: mina@latusprorodinu.cz Tel.: 775 969 059 Dosažené vzdělání Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, obor učitelství výtvarné kultury pro střední školy Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, Certifikované studium Psychologie prevence sociálně patologických jevů na ZŠ i SŠ. Další vzdělávání, kurzy, certifikáty Vzdělávací kurz pro realizátory programů Číst více…

Eliška Valentová, DiS.

Sociální pracovnice Email: eliska@latusprorodinu.cz Telefon: 775 969 900 Dosažené vzdělání Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s. r. o., obor sociální práce Další vzdělávání, kurzy, certifikáty Biografická anamnéza Individuální plánování péče Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb Sociální služby – řízení, financování a organizace Číst více…