K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Služby pro pěstounské rodiny a pro zájemce o náhradní rodinnou péči poskytujeme od roku 2012. Náhradní rodinnou péčí se zabývá především zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Tento zákon byl v roce 2013 novelizován. Z této novely vyplývá povinnost uzavřít Dohodu o výkonu pěstounské péče. Uzavírá ji pěstoun či poručník s OSPOD nebo s pověřenou osobou či organizací. Pěstoun má sice povinnost Dohodu s vybraným poskytovatelem služeb uzavřít, neznamená to ale, že by mu přibylo více povinností. Uzavřením Dohody zajistí pěstoun rodině celou řadu služeb, které by měly poskytnout potřebnou podporu při výchově dětí v náhradní rodinné péči. Dohodu může klient i bez udání důvodu kdykoli vypovědět a najít jiného poskytovatele, který jeho potřeby splní lépe.

V rámci Dohody o výkonu pěstounské péče nabízíme náhradním rodičům tyto služby:
  • doprovázení pěstounských rodin
  • asistování kontaktů dítěte s biologickou rodinou
  • podpora rodiny při přechodu dítěte z péče do péče
  • poradenství a psychologická pomoc
  • vzdělávání v rozsahu dle novely zákona o sociálně – právní ochraně dětí
  • odlehčovací služby ve formě denních či víkendových pobytů pro děti i rodiče
  • letní pobyty pro děti
Další služby

V rámci pověření k SPO poskytujeme poradenství pro zájemce o náhradní rodinnou péči. Pořádáme pro ně pravidelná setkání v rámci kampaně „V pěstounské rodině jsem doma!“.

Kapacita služby

K 1. 1. 2023 je kapacita služby 65 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče. V současné době evidujeme 66 uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče.