K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Psychoterapii poskytujeme jednotlivcům nebo rodinám, které doprovázíme, ale spolupracujeme také s rodinami z jiných doprovázejících organizací, s adoptivními rodinami a s biologickými rodinami.
Nabízíme Dyadickou vývojovou psychoterapii a odborné poradenství vycházející z Terapeutického rodičovství.
Psychoterapii poskytují Mgr. Jana Kocourková, Mgr. Michaela Hlavová a Mgr. Ivana Kovářová Bártová.
V případě zájmu nás kontaktujte telefonicky na: 775 969 047 nebo emailem: info@latusprorodinu.cz
Dyadická vývojová terapie
Dyadická vývojová psychoterapie pracuje s rodinou, která pečuje o dítě, jež prožilo rané trauma. Jedná se hlavně o děti, jejichž biologičtí rodiče částečně nebo úplně nedostáli své roli a svým povinnostem vůči dítěti. Jedná se o děti, které dočasně či trvale žijí v náhradní rodině. U dítěte se následky raného vývojového traumatu projevují jako výrazně disharmonický vývoj a neschopnost zvládat běžné sociální a emoční situace úměrně věku – dítě je manipulující, odpojené, prolhané, utíká do svého světa, je agresivní nebo „za sklem“.
První sezení probíhá společně s celou rodinou, následně terapeut pracuje zvlášť s dítětem a zvlášť s rodiči, vytváří diagnostiku tzv. poruchy attachmentu. Během dalších setkání podporuje vzájemný vztah dítěte s rodiči, pomáhá rodičům pochopit projevy dítěte a poskytuje jim náhled na jejich vlastní reakce.
Diagnostika vztahové vazby
Prostřednictvím diagnostiky vztahové vazby je možné u dětí a dospívajících určit přítomnost, absenci a druh vztahové vazby a následně pečující osobě a dítěti pomoci při tvorbě nebo léčbě vztahové vazby v dalších návazných službách (dydadická vývojová psychoterapie).
Cena: 1 000,- Kč/1h, 1 500,-/1,5h. Individuální psychoterapie či terapie hrou probíhá obvykle 1h, práce s rodinou obvykle 1,5h.