Podporují nás 

Naše pomoc dětem a rodinám pečujícím o děti v náhradní rodinné péči je možná jen díky podpoře těchto partnerů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo v rámci žádostí MPSV Rodina projekt:

Ministerstvo práce a sociálních věcí podpořilo v rámci žádostí MPSV Rodina pnrojekt "Náborové aktivity, vzdělávání, podpora a rozvoj dětí v náhradní rodinné péči":

 

 

Projekt "O mně se mnou" zapojující děti do rozhodovacích procesů podpořili:

 

Náborové aktivity "V pěstounské rodině jsem doma!" podpořili: 

 

  

 

Projekt "Naše cesty vedou do rodiny" podpořil Magistrát města Plzně:

   

 

Plzeňský kraj dříve podpořil činnost sdružení Centrum pro dítě a rodinu LATUS a projekt "Putování Galaxií":