K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Kampaň „V pěstounské rodině jsem doma“ navazuje na tříletou tradici náborových aktivit koordinovaných v rámci Plzěňského kraje organizací LATUS pro rodinu o.p.s. ve spolupráci s Diakonií Západ. V roce 2015 pokračujeme v osvědčených aktivitách – setkávání s veřejností a realizaci propagačních promo akcí. Nově kampaň přinese založení tradice prospěšného koncertu „Osvítíme Plzeň“ pod patronací známého hudebního interpreta za účelem dalšího zkvalitňování komunikace s veřejností, aby zasáhla více potencionálních zájemců o náhradní rodinnou péči. V rámci akce promluví k veřejnosti odborníci a pěstouni o tom, jaké cesty vedou k náhradní rodinné péči, jaké bylo první setkání s dítětem, které přijali do péče, aj.

Smyslem kampaně je „zasadit“ co nejvíce prvních úvah a prvních myšlenek o tom, že možná i já bych mohl nabídnout svůj domov dítěti, které vyrůstá v ústavním zažízení.V roce 2015 tedy chceme osvítit Plzeň informacemi o náhradní rodinné péči.

Kategorie: Projekty