K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Pracovní skupinu pro NRP Plzeň tvoří Dětský domov Trnová, Dětský domov Staňkov, Dětské centrum Plzeň, Šafrán dětem, Magistrát města Plzně a Krajský úřad Plzeňského kraje. 

Dětský domov Trnová

Cílovou skupinu dětí dětského domova Trnová představují děti s různým stupněm a druhem ohrožení. Snahou pracovníků dětského domova je, aby pobyt dětí v ústavní péči trval co nejkratší dobu, a aby se děti, jak jen je to možné, vracely do rodin ať už vlastních nebo náhradních. Více o DD Trnová zde.

Dětský domov Staňkov

Zřizovatelem domova je od roku 2000 Plzeňský kraj. V současné době je v dětském domově 31 dětí ve věkovém rozmezí od 3 do 19 let. Navštěvují mateřskou školu, základní školu, odborná učiliště, střední školy. V rodinné buňce v Horšovském Týně je umístěno dalších 7 dětí, převážně mentálně postižených, které navštěvují zvláštní a pomocnou školu v Horšovském Týně.