K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Psychoterapeutka

dosažené vzdělání

Učitelství pro II. Stupeň ZŠ, aprobace český jazyk/ občanská výchova, magisterský, ZČU v Plzni

další vzdělání

Kvalifikační vzdělávací kurz pro úředníky PMS ČR (1 rok)

Systém dalšího vzdělávání pro úředníky PMS: Profesionální rozhovor, Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb, Principy a programy restorativní justice, Závislosti, extremismus, fanouškovství, Práce s obětí, Mediace, Předluženost v probační práci, Efektivita práce, sběr a analýza dat, Rodina mladistvého, dítě v kontextu probační práce, Identifikace šikany a práce s ní aj. (3 roky)

Práce s časovou osou I., Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.. (20 hodin)

Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Remedium Praha, 5 let)

Dyadická vývojová psychoterapie (Natama, 2 roky)

Výcvik ve zvládání vzteku (Liga otevřených mužů, 40 hodin)

Aktuálně
Komplexní vzdělávací program akreditovaný na MPSV pod číslem A2020/1111-SP
Mezinárodně certifikované vzdělávaní v DDP Level I + II

Praxe

1998 – 2002, učitelka, metodička prevence – ZŠ v Praze 6

2002 – 2007 – úředník Probační a mediační služby (PMS) – Středisko Praha

2007 – dosud – úředník Probační a mediační služby – Středisko Plzeň

2004 – dosud – Probační a mediační služba – specialistka na práci s mládeží

2021 – dosud – v rámci PMS – metodik na práci s mládeží v Plzeňském kraji

2010 – 2012 – vedoucí projektu, lektor – preventivní programy – o.s. Anabell

2013 – 2014 – sociální pracovník, doprovázení pěstounských rodin, LATUS pro rodinu o.p.s.

2020 – 2022 – terapeutka, Liga otevřených mužů

Email: ivana@latusprorodinu.cz

Tel.: 603 952 403

Psychoterapeutka dosažené vzdělání Učitelství pro II. Stupeň ZŠ, aprobace český jazyk/ občanská výchova, magisterský, ZČU v Plzni další vzdělání Kvalifikační vzdělávací kurz pro úředníky PMS ČR (1 rok) Systém dalšího vzdělávání pro úředníky PMS: Profesionální rozhovor, Práce s riziky – hodnocení rizik a potřeb, Principy a programy restorativní justice, Závislosti, extremismus, fanouškovství, Práce s obětí, Mediace, Předluženost v probační práci, Efektivita práce, sběr a analýza dat, Rodina mladistvého, dítě v kontextu probační práce, Identifikace šikany a práce s ní aj. (3 roky) Práce s časovou osou I., Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.. (20 hodin) Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik (Remedium Praha, 5 let) Dyadická vývojová psychoterapie (Natama, 2 roky) Výcvik ve zvládání vzteku (Liga otevřených mužů, 40 hodin) Aktuálně Komplexní vzdělávací program akreditovaný na MPSV pod číslem A2020/1111-SP Mezinárodně certifikované vzdělávaní v DDP Level I + II Praxe 1998 – 2002, učitelka, metodička prevence – ZŠ v Praze 6 2002 – 2007 – úředník Probační a mediační služby (PMS) – Středisko Praha 2007 – dosud – úředník Probační a mediační služby – Středisko Plzeň 2004 – dosud – Probační a mediační služba – specialistka na práci s mládeží 2021 – dosud – v rámci PMS - metodik na práci s mládeží v Plzeňském kraji 2010 – 2012 – vedoucí projektu, lektor – preventivní programy – o.s. Anabell 2013 – 2014 – sociální pracovník, doprovázení pěstounských rodin, LATUS pro rodinu o.p.s. 2020 – 2022 – terapeutka, Liga otevřených mužů Email: ivana@latusprorodinu.cz Tel.: 603 952 403