Aktuální kapacita služby: 100 Dohod; k 1.10.2018 evidujeme 84 Dohod

 

Novinky

Co se to u nás děje?

Na podzim 2017 jsme byli zasaženi populační explozí a velká část týmu postupně během podzimu a jara opustila naše řady směrem k mateřským a rodičovským povinnostem. Postupně jsme se loučili se Zuzkou Augustovou, Petrou Pöschlovou, Luckou Zichovou, Janou Kocourkovou a zanedlouho nás opustí i Radka Musilová. Vzhledem k těmto událostem Číst více…

Vzdělávání a rozvoj

Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči

Rádi bychom Vás informovali o úspěšném absolvování dvouletého vzdělávacího programu „Specifika péče o děti v NRP“, který v rámci projektu „Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí“ pořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, a kterého se zúčastnily i naše kolegyně. Absolvované vzdělávání nám hodně pomohlo při práci s dětmi Číst více…

Partnerství a spolupráce

Pracovní skupina pro náhradní rodinnou péči Plzeň

Pracovní skupinu pro NRP Plzeň tvoří Dětský domov Trnová, Dětský domov Staňkov, Dětské centrum Plzeň, Šafrán dětem, Magistrát města Plzně a Krajský úřad Plzeňského kraje.  Dětský domov Trnová Cílovou skupinu dětí dětského domova Trnová představují děti s různým stupněm a druhem ohrožení. Snahou pracovníků dětského domova je, aby pobyt dětí v Číst více…

Lidé v organizaci

PhDr. Tomáš Ochotnický – ředitel organizace

E-mail: tomas@latusprorodinu.cz Tel.: 775 969 063   Dosažené vzdělání Filozofická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni – státní rigorózní zkouška v rámci doktorského programu Dějiny vědy a techniky, magisterský studijní program Evropská kulturní studia, bakalářský studijní program Sociální a kulturní antropologie   Další vzdělávání, kurzy, certifikáty Sebezkušenostní výcvik Manažeři na cestě rozvoje Číst více…

Lidé v organizaci

Mgr. Radka Faifrová

Sociální pracovnice/Terénní metodička Kontakt: radka@latusprorodinu.cz Tel.: 731 194 525   Dosažené vzdělání Pedagogická fakulta, Západočeská univerzita v Plzni –magisterský studijní program Sociální politika a sociální práce   Další vzdělávání, kurzy, certifikáty Sebezkušenostní výcvik Terapie Zážitkem – Do Světa, Strakonice Program „Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči“  (MPSV) Muzikoterapie Číst více…

Lidé v organizaci

Mgr. Michaela Hlavová

Sociální pracovnice/Metodická vedoucí Email: mina@latusprorodinu.cz Tel.: 775 969 059   Dosažené vzdělání Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, obor učitelství výtvarné kultury pro střední školy Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, Certifikované studium Psychologie prevence sociálně patologických jevů na ZŠ i SŠ.   Další vzdělávání, kurzy, certifikáty Vzdělávací kurz Číst více…