K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Terapeutická podpora pro náhradní rodiče a děti
Od 1.1. 2024 realizujeme nad rámec doprovázení také terapeutickou pravidelnou podporu pro rodiny, které doprovázíme.
S rodinou se tedy nevídáme pouze v zákonném termínu, ale ve frekvenci 1x týdně – 1x měsíčně dle potřeb rodiny.
Na realizaci projektu se podílí psychoterapeuti: Mgr. Jana Kocourková, Mgr. Michaela Hlavová a Mgr. Ivana Kovářová Bártová.
Aktivity projektu jsou podpořeny z dotačního programu Rodina
 
Terapeutické rodičovství
Pro podzim 2024 vyhlašujeme již třetí běh kurzu Terapeutické rodičovství. Aktuálně jsme ukončili první běh kurzu a probíhá druhý běh kurzu.
Druhý a třetí běh kurzu Terapeutického rodičovství probíhá a bude probíhat za podpory Komerční banky, Nadace Jistota.
Kategorie: Novinky