K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Projekt realizovaný 2019 – 2021 stavěl mosty a odstraňoval bariéry v řešení situace, kdy je dítě odebráno ze své biologické rodiny a umístěné do náhradní péče. Podporoval multidisciplinární a mezioborovou spolupráci.

Cílem projektu je vytvoření jednotné komplexní metodiky, která by věcně a efektivně ukotvovala spolupráci mezi orgány sociálně právní ochrany dětí, poskytovateli sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), organizacemi doprovázejícími pěstounské rodiny v rámci náhradní rodinné péče, či zařízeními pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Pro bližší informace navštivte internetové stránky Diakonie Západ (logo Stavíme Mosty Vás na stránky přesměruje). Na internetových stránkách kromě dalších informací naleznete také ke stažení Metodický dokument a Leták pro rodiče.