K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

V dubnu 2018 byla ukončena hlavní část projektu, na kterém jsme spolupracovali se sesterskou organizací Amalthea z.s., jehož hlavním posláním bylo vytvoření kritérií pro rozhodování o tom, zda, jak a jakou formou má být dítě v náhradní rodinné péči v kontaktu se svými vlastními rodiči a kdy je vhodné uvažovat o návratu dítěte zpět domů. Kritéria, vytvořená ve spolupráci s OSPOD, odborníky na sociálně-právní ochranu dětí, mladým člověkem, který sám vyrostl v náhradní rodinné péči a pilotovaná v praxi v rámci Pardubického a Plzeňského kraje, budou zpracována do publikace, kterou budeme šířit s podporou Ministerstva práce a sociálních věcí do praxe po celé ČR. Děkujeme organizaci Amalthea z.s. za možnost být součástí tohoto projektu.

Kategorie: Projekty