K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Projekt Putování galaxií probíhal od září 2012 do června 2013. Jednalo se o preventivní aktivity určené žákům prvního stupně ZŠ (4. a 5. třídy). Aktivity byly zaměřené na téma zdravý životní styl. Projekt byl realizován formou zážitkových workshopů, které se věnovaly oblastem fyzického zdraví a vzhledu, zdravého stravování a prevence poruch příjmu potravy a oblasti duševního a sociálního zdraví. Žáci během programu putovali po galaxii a objevovali planety, které byly zaměřeny na jednotlivé oblasti zdravého životního stylu. Chtěli jsme dětem ukázat, že všechny složky spolu souvisí a při selhání jedné dojde k „výbuchu“, který ovlivní celou galaxii. Stejné je to se zdravým životním stylem. Je důležité, aby byly jednotlivé oblasti v rovnováze, aby se dítě mohlo vyvíjet ve zdravou osobnost.

Cílem projektu byla podpora zdraví jako obecné hodnoty a vnímání jeho významu pro život člověka, dále pak získání nových poznatků z oblasti výživy a prevence poruch příjmu potravy. Součástí vzdělávacích cílů byla i podpora zdravého klimatu v jednotlivých třídách.

Kategorie: Projekty