K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Národní institut dětí a mládeže společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy od 1. dubna 2009 realizovali národní projekt s názvem: Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání.

Hlavními postavami projektu jsou ti, kteří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci jejich volného času v organizacích celé České republiky, např. střediska volného času, školní družiny, školní kluby a nestátní neziskové organizace. Cílem projektu bylo výrazné posílení celoživotního vzdělávání lidí pracujících s dětmi a mládeží a hlavně zkvalitnění systému podporujícího trvalý a udržitelný rozvoj zájmového a neformálního vzdělávání.

Jednotlivé aktivity projektu byly řízeny odbornými garanty, kteří byli schopni identifikovat přednosti i problémy práce v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání a iniciovat pozitivní změny.

Kategorie: Projekty