K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Hlavním cílem projektu bylo snižování počtu dětí žijících v ústavní péči v Plzeňském kraji prostřednictvím zvyšování povědomí o NRP se zaměřením na nové formy pěstounské péče, zkvalitnění způsobu získávání potenciálních zájemců o pěstounskou péči a zkvalitnění procesu přípravy pěstounských rodin. Účelem pravidelných setkávání bylo přinést více informací o diskutované transformaci systému péče o ohrožené děti, seznámit veřejnost s názory odborníků z regionu na tuto problematiku a přiblížit lidem, co všechno pěstounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi diskutovali i již zkušení pěstouni či sociální pracovníci působící v oblasti náhradní rodinné péče. 

V druhé polovině roku 2012 jsme uspořádali 8 setkání zájemců o pěstounskou péči s odborníky i samotnými pěstouny. Setkání se kolana na veřejných místech (Nebeská čajovna, kavárna a čajovna Kačaba, kavárna Jiný svět) v neformálním duchu a s hudebním doprovodem. První čtyři setkání proběhla zejména za účasti přizvané odborné veřejnosti s cílem vyzkoušet si způsob prezentace, nastavit rámec pro obsah a rozsah jednotlivých setkání a najít způsob,jak informovat o akcích širokou veřejnost (tvorba a tisk propagačních materiálů, komunikace s médii). Od měsíce září probíhala setkání jedenkrát měsíčně a občané města Plzně na ně byli zváni prostřednictvím médií, plakátů či prostřednictvím emailové pozvánky. Od tohoto měsíce se setkání začala aktivně účastnit i organizace Diakonie Západ.

Kategorie: Projekty