K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

LATUS pro rodinu o.p.s. byl iniciátorem a koordinátorem náborové kampaně nových zájemců o náhradní rodinnou péči v Plzeňském kraji, zejména o pěstounskou péči s názvem „V pěstounské rodině jsem doma“. Kampaň začala v minulém roce v červenci 2012 ve spolupráci s organizací Diakonie Západ, která se ke kampani aktivně připojila v září 2012. Od roku 2013 probíhalo vyhledávání nových zájemců také v městě Klatovy a ve spolupráci s Diakonií Západ v městech Horažďovice a Sušice. Cílem kampaně bylo vyhledávat vhodné zájemce o pěstounskou péči pro děti se zdravotním postižením.

Specializovaná náborová kampaň navazovala na již započatou činnost organizace LATUS pro rodinu o.p.s. s tím rozdílem, že byla zaměřená na nábor pěstounů pro děti se zdravotním postižením. Z dosavadní zkušenosti z realizace náborových aktivit vyplynula potřeba věnovat zvláštní pozornost a prostor tématu specializované pěstounské péče pro děti se zdravotním postižením. V rámci stávajícího systému péče o děti se zdravotním postižením žijících v ústavních zařízeních neprobíhalo aktivní vyhledávání zájemců o pěstounskou péči a zároveň nebyl k dispozici metodický a informační materiál popisující specifika a potřeby dětí se ZP určený pro širokou veřejnost a zájemce o náhradní rodičovství. Bez cílené osvětové kampaně a větší informovanosti mají děti se ZP dnes velmi malou šanci vyrůstat v rodinném prostředí.

 

Kategorie: Projekty