K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Projekt vychází ze zkušeností z roku 2014, kdy byla pracovníkům OSPOD v rámci Plzeňského kraje nabízena možnost facilitace případových konferencí. Pracovníci nabídku hojně využívali a poptávka po nich po stále roste. V situaci, kdy je však služba zpoplatněna minimálním finančním příspěvkem, tak zájem o ni výrazně klesá.

Pracovníci OSPOD vnímají užitečnost i potřebnost realizace případových konferencí, ale vidí velkou časovou náročnost a někteří i limit ve svých facilitačních dovednostech. Z těchto důvodů pak k realizaci případových konferencí dochází v mnohem menším rozsahu.

V rámci projektu „Případová konference jako prevence II.“ navážeme na spolupráci s OSPOD z roku 2014 a budeme nabídku rozšiřovat směrem k dalším subjektům pracujícím s rodinami.

Kategorie: Projekty