K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Sociální pracovnice

Email: eliska@latusprorodinu.cz

Telefon: 775 969 900

Dosažené vzdělání

Vyšší odborná škola zdravotnická Dr. Ilony Mauritzové, s. r. o., obor sociální práce

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Biografická anamnéza

Individuální plánování péče

Úvod do problematiky umírání a smrti v práci poskytovatelů sociálních služeb

Sociální služby – řízení, financování a organizace sociálních služeb

Práva, povinnosti a odpovědnost v sociálních službách

Odpovědnost při poskytování sociálních služeb aneb „kdo za to může“

Alzheimerova nemoc – demence v obrazech

Praxe

Fakultní nemocnice Plzeň – zdravotně sociální pracovnice

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, p. o. – sociální pracovnice