K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

psychoterapeut/doprovázející pracovník
Email: mina@latusprorodinu.cz
Tel.: 775 969 059

Dosažené vzdělání

Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, obor učitelství výtvarné kultury pro střední školy

Pedagogická fakulta na Západočeské univerzitě v Plzni, Certifikované studium Psychologie prevence sociálně patologických jevů na ZŠ i SŠ.

Další vzdělávání, kurzy, certifikáty

Vzdělávací kurz pro realizátory programů primární prevence užívání návykových látek a dalších sociálně nežádoucích jevů, Prev – centrum, Praha, 104h

Kurz arteterapie, IES, Podané ruce, Brno, 20h

Rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách, Grafia, Plzeň, 190h

Týdenní výcvikový kurz „Hiv – a gender issue“ pořádaný EYCE

Výcviková sebezkušenostní skupina v psychoanalytické skupinové psychoterapii (IPSA), (Tyl, Čepelák) akreditovaná Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP, (500h) – 2005-2010

Standardy kvality sociálních služeb v praxi (24 hodin, Proutek, Akreditace MPSV)

Základy facilitace (16h, Velký vůz sever, akreditace MPSV)

Dvouleté vzdělávání v programu Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči (akreditace MPSV)

Mezinárodně certifikované vzdělávaní v DDP Level I + II

Terapeutické rodičovství (ATTA)

Praxe

Latus pro rodinu o.p.s – terénní sociální pracovník, psychoterapeut

Point 14 – arteterapeut, lektor primární prevence, pracovník v kontaktním centru, programový vedoucí, grafik, lektor vzdělávacích aktivit a terapeut ve Středisku následné péče

Point 14 – vedoucí střediska pro prevenci a konzultaci

CCPT Plzeň terénní pracovník a lektor primární prevence