K 1. 1. 2023 evidujeme 66 Dohod

 

Ředitelka organizace/Metodická vedoucí/psychoterapeutka

dosažené vzdělání

Evropská kulturní studia, magisterský, ZČU v Plzni

Sociální práce, magisterský, ZČU v Plzni

další vzdělání

Pracovník sociálně intervenční služby (rekvalifikační kurz, 179 h, Diakonie ČCE Praha)

Práce s klientem v občanské poradně (35h, Asociace občanských poraden)

Psychologie prevence sociálně patologických jevů (čtyřsemestrální studium na ZČU, 250 h)

Sebezkušenostní výcvik ve skupinové psychoterapii (5 let, 851 hodin, Skálův institut)

Princíp vztahovej väzby v sociálnoprávnej ochrane – Výcvik lektorov / lektoriek (48h, MPSV ve spolupráci s Návrat, u.o.)

Dyadická vývojová psychoterapie & Terapeutické rodičovství pro poradce a terapeuty (30h, Natama Institut náhradní rodinné péče)

Úvod do řízení a supervize (24h, Remedium)

Terapie hrou (115h, Inštitút terapie hrou v Bratislave)

Komplexná trauma a její vplyv na vývin dietata (32h, Inštitút rodinnej terapie a terapie vztahovej väzby, o.z.)

Terapeutické rodičovství (ATTA)

Praxe

2007 (červenec) – 2008 (duben) Sebe-Spolu, o.s.

Pracovní pozice: sociální pracovník, koordinátor projektu Druhá šance v Plzeňském kraji

2007 (srpen – prosinec) Občanská poradna Plzeň (OPP)

Pracovní pozice: poradce v přímé práci s klientem

2009 (leden) – 2009 (prosinec) Diakonie ČCE – středisko v Rokycanech

Pracovní pozice: sociálně – terapeutický pracovník

2010 (leden) – 2012 (leden) – DOMUS – Centrum pro rodinu

Pracovní pozice: sociálně – terapeutický pracovník

2016 (leden – 2016 (prosinec) – Amalthea, z.s.

Pracovní pozice: odborný konzultant pro pracovníky OSPOD a NNO (kontakt dítěte v NRP)

2012 (leden) – dosud – LATUS pro rodinu o.p.s.

Pracovní pozice: ředitel, sociální pracovník, metodický vedoucí, terapeut

Email: jana@latusprorodinu.cz

Tel.: 775 969 047